onderzoeken


AUDIOLOGISCHE ONDERZOEKEN

ALGEMEEN

Kees Doornhein ontwikkelde speciaal voor orgels geavanceerde onderzoeksmethoden. Daarbij worden specifieke problemen geanalyseerd op basis waarvan het meetprogramma wordt ontworpen. Nadat het meetprotocol tot stand is gekomen wordt aangevangen met geluidsmetingen om uitgebreid gegevens te verzamelen van geluidsdrukken in en voor het orgel alsmede op relevante posities in de kerk. Indien gewenst dan kunnen ook de klankkarakteristieken van het orgel worden geanalyseerd. Afhankelijk van het onderzoeksdoel vinden vergelijkingen plaats met ervaringsgegevens en/of normen. Daarbij wordt ook uitgebreid overlegd met betrokken organisten, orgelbouwers en adviseurs.

Daarnaast is recent een onderzoek uitgevoerd naar de geluidsbelasting van beiaardiers.

Audiologisch onderzoek beiaardiers

Binnenkort verschijnt in de periodiek van de Vlaamse Beiaard Vereniging een artikel over de
geluidsbelasting van beiaardiers. Over dit onderwerp bleek in praktische zin een lacune te bestaan.
Direct bij aanvang bleek ook speciaal hiervoor een onderzoeksmethode ontwikkeld te moeten
worden die in eigen beheer tot stand is gekomen.
Zie de pagina Publicaties

Geluidsbelasting organisten

Voor het maandblad Het Orgel is een zeer uitgebreid onderzoek gedaan naar de integrale geluidsbelasting van beroepsorganisten. Door de ARBO dienst afdeling muziek was voor orkestmusici reeds geluidsonderzoek verricht naar geluidsbelasting, omdat veel musici gehoorschade bleken te hebben opgelopen. Op orgelgebied was dit onderzoek nooit gedaan.
Daarom zijn onder meer tien representatieve, grote Nederlandse orgels gemeten, de resultaten geanalyseerd en in hun samenhang gepresenteerd in een artikel.
Het onderzoek omvat geluidsbelastingen tijdens orgelconcerten en de bijbehorende voorbereidingen als uitregistreren en studeren, orgelspel tijdens kerkdiensten, doceren etc. De onderzoeksresultaten worden gepresenteerd in hun onderlinge samenhang over een maatgevende periode, in dit geval een totale weekbelasting.
Zie de pagina Publicaties

Klankuitstraling Cavaillé-Coll- orgel en akoestiek in concertgebouw Haarlem

In de Grote Zaal van de Philharmonie te Haarlem staat een groot Frans symfonisch orgel van de bekende orgelbouwer Cavaillé-Coll. Het is vrij recent gerestaureerd en daarbij zoveel mogelijk teruggebracht in de originele staat van de bouw (1875). Dit instrument wordt gebruikt bij soloconcerten voor orgel en bij concerten tezamen met grote symfonieorkesten.
De akoestiek van de Grote Zaal is hoofdzakelijk afgestemd op concerten met orkesten, piano en congressen. Naar de invloed van genoemde akoestiek op de klankuitstraling van het orgel is een (beperkt) onderzoek gedaan en samengevat in het betreffende artikel.
Zie de pagina Publicaties

HISTORISCHE ONDERZOEKEN

Onderzoek van Haeghen-orgel Sint Pauluskerk Antwerpen

De opzet van het onderzoek is:

  1. Van de bouwer Nicolas van Haeghen gegevens terug vinden en bestuderen uit de bouwtijd
    1645 –1648 van het oorspronkelijk orgel in de Sint-Pauluskerk dominicanen klooster.
  2. Nadere beschouwing van de nog compleet aanwezige fronten van Hoofdwerk en Rugwerk.
  3. Het is de bedoeling dat ook het hoofdorgel van de Grote Kerk bij dit onderzoek wordt
    betrokken

Zie de pagina Publicaties

Welkom!

... op de mobiele website van Kees Doornhein, organist en specialist geluidsonderzoek orgel!