home

BEËINDIGING SITE

Aan een periode met vele mooie orgels, waar ik concerten en geluidsonderzoeken mocht uitvoeren en veel fijne ontmoetingen had, komt langzamerhand een einde. Mijn site zal daarom per 1 januari 2021 worden beëindigd.
Dank aan de vele belangstellenden, volgers en bezoekers van de site en in het bijzonder aan mijn vrouw Anna en mijn assistent Johan Dekker.

Hartelijke groet, Kees Doornhein

 

Nieuwe CD – FINAL

Deze is uitgegeven naar aanleiding van de vermindering van het geven van concerten (CD-Final)

Historisch onderzoek

In het Belgische blad Orgelkunst verscheen mijn publicatie over mijn uitgebreide onderzoek van het orgel in de Sint-Pauluskerk te Antwerpen en de oorspronkelijke bouwer Nicolaus Van  Hagen. Tijdens dit onderzoek kon het oorspronkelijke Van Hagenfront worden gereconstrueerd.

In het onderhavige onderzoek is ook het oorspronkelijke Van Hagen orgel in de Grote Kerk te Dordrecht betrokken. (Publicaties).

Audiologisch onderzoek

Vanaf 2013 is Kees Doornhein betrokken bij de restauratie en de problematiek van de geluidsuitstraling van het hoofdorgel in de kathedraal van Antwerpen. Uit deze onderzoeken bleken de mogelijkheden voor verbetering en werd hiervoor een subsidie toegekend. (Publicaties).

Geluidsmetingen Schijven-Hoofdorgel in Kathedraal Antwerpen 2013-2018

Curriculum Vitae

Kees Doornhein heeft een technische achtergrond; voordat hij in 2014 met groot verlof ging was hij werkzaam als scheepsbouwkundig ingenieur. Hij gaf geregeld regelmatig concerten, onder andere in Den Bosch (Sint-Jan), Den Haag (Elandstraatkerk), Dordrecht (Grote Kerk, Augustijnenkerk), Haarlem (Sint-Josephkerk), Katwijk (Nieuwe Kerk), Ridderkerk (Singelkerk) en Rotterdam (Laurenskerk). In Frankrijk speelde hij in de kathedraal van Lille het openingsconcert van het orgelseizoen. Dit jaar zal Kees Doornhein minder orgelconcerten gaan geven.

Daarnaast verdiepte hij zich in audiologische problemen bij orgels waarop praktische onderzoeken volgden waarbij analyses werden ontwikkeld, zodat subjectieve situaties inzichtelijk en objectief gemaakt konden worden. Steeds meer orgelbouwers, orgelcommissies, adviseurs en organisten, alsmede de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, maakten gebruik van deze orgelonderzoeken.

Welkom!

... op de mobiele website van Kees Doornhein, organist en specialist geluidsonderzoek orgel!