home

Historisch onderzoek

In het Belgische blad Orgelkunst verscheen mijn publicatie over mijn uitgebreide onderzoek van het orgel in de Sint-Pauluskerk te Antwerpen en de oorspronkelijke bouwer Nicolaus Van  Hagen. Tijdens dit onderzoek kon het oorspronkelijke Van Hagenfront worden gereconstrueerd.

In het onderhavige onderzoek is ook het oorspronkelijke Van Hagen orgel in de Grote Kerk te Dordrecht betrokken. (Publicaties).

Audiologisch onderzoek

Vanaf 2013 is Kees Doornhein betrokken bij de restauratie en de problematiek van de geluidsuitstraling van het hoofdorgel in de kathedraal van Antwerpen. Uit deze onderzoeken bleken de mogelijkheden voor verbetering en werd hiervoor een subsidie toegekend. (Publicaties).

Hauptwerk-orgels

Voor het blad Kerk & Muziek schreef ik twee artikelen over Hauptwerk-orgels. (Publicaties).

Curriculum Vitae

Kees Doornhein heeft een technische achtergrond; voordat hij in 2014 met groot verlof ging was hij werkzaam als scheepsbouwkundig ingenieur. Hij gaf geregeld concerten, onder andere in Den Bosch (Sint-Jan), Den Haag (Elandstraatkerk), Dordrecht (Grote Kerk, Augustijnenkerk), Haarlem (Sint-Josephkerk), Katwijk (Nieuwe Kerk), Ridderkerk (Singelkerk) en Rotterdam (Laurenskerk).In Frankrijk speelde hij in de kathedraal van Lille het openingsconcert van het orgelseizoen.
Hij verdiepte zich in audiologische problemen bij orgels waarop praktische onderzoeken volgden waarbij analyses werden ontwikkeld, zodat subjectieve situaties inzichtelijk en objectief gemaakt konden worden. Steeds meer orgelbouwers, orgelcommissies, adviseurs en organisten, alsmede de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, maken gebruik van deze orgelonderzoeken. Sinds kort is hij eveneens betrokken bij historisch onderzoek van orgels. Assistent bij de onderzoeken is Johan Dekker

Welkom!

... op de mobiele website van Kees Doornhein, organist en specialist geluidsonderzoek orgel!