home

 

 

Recent historisch onderzoek

Recent is een historisch onderzoek gedaan naar de orgelbouwer Nicolaus Van Hagen en zijn oorsponkelijke orgel in de Sint Pauluskerk te Antwerpen. Hij was een van de belangrijkste orgelbouwers van de zeventiende eeuw. Vanuit nog bestaande constructiedelen in dit orgel kon het originele Van Hagenfront worden gereconstrueerd. Ook is vergelijkend onderzoek gedaan naar het oospronkelijke Van Hagen orgel in de Grote Kerk te Dordrecht

Recent audiologisch onderzoek

Vanaf 2013 is Kees Doornhein betrokken bij de restauratie en de problematiek van de geluidsuitstraling van het hoofdorgel in de kathedraal van Antwerpen. Mei 2018 is na de voltooiing van de restauratie een aansluitend onderzoek uitgevoerd dat de sterke verbeteringen in de klank objectief heeft aangetoond.
Tevens is recent het onderzoek uitgebreid voor het Concertgebouw-orgel in Haarlem.

 

 

Curriculum Vitae

Kees Doornhein heeft een technische achtergrond; voordat hij in 2014 met groot verlof ging was hij werkzaam als scheepsbouwkundig ingenieur. Hij gaf geregeld concerten, onder andere in Den Bosch (Sint-Jan), Den Haag (Elandstraatkerk), Dordrecht (Grote Kerk, Augustijnenkerk), Haarlem (Sint-Josephkerk), Katwijk (Nieuwe Kerk), Ridderkerk (Singelkerk) en Rotterdam (Laurenskerk).In Frankrijk speelde hij in de kathedraal van Lille het openingsconcert van het orgelseizoen.
Hij verdiepte zich in audiologische problemen bij orgels waarop praktische onderzoeken volgden waarbij analyses werden ontwikkeld, zodat subjectieve situaties inzichtelijk en objectief gemaakt konden worden. Steeds meer orgelbouwers, orgelcommissies, adviseurs en organisten, alsmede de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, maken gebruik van deze orgelonderzoeken. Sinds kort is hij eveneens betrokken bij historisch onderzoek van orgels. Assistent bij de onderzoeken is Johan Dekker

Welkom!

... op de mobiele website van Kees Doornhein, organist en specialist geluidsonderzoek orgel!